ตัวอย่าง TV&VDO ออนไลน์ ฟังผ่าน Android iOS ได้ทันที (Wowza Flash streaming)


ระบบจะแสดงผลแบบ Responsive โดยต้องนำโค้ดนี้ไปติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของ head ในหน้าเว็บไซต์ของคุณ
ชื่อสถานี : flash3740 จำนวนคนรับชม ณ เวลานี้ : 0 User(s)
Streaming Link: https://vdo.plathong.net/wowza/flash3740/flash3740/playlist.m3u8